Tutustu ohjelman käyttöön

Katso havainnekuvia ohjelman toiminnoista ja aktiviteeteista


Kirjautuminen


Kirjautuminen omalla tunnuksella tai anonyymisti web-selaimen kautta tabletilla tai tietokoneella. 


Liikunta


 • Monipuoliset
  liikuntaharjoitteet
 • Video-ohjeistus
 • Ylläpitää ja parantaa
  fyysistä toimintakykyä
 • Lisää kokonaisvaltaista
  hyvinvointia
 • Aktivoi motorisia
  taitoja ja vireystilaa


Aivojumppa


 • Aktivoi kognitiivisia
  taitoja
 • Perustuu Montessori menetelmään
 • Aktivoi muistia
 • Aktivoi silmän, käden
  sekä muistin
  koordinaatiota
 • Ylläpitää ja parantaa
  arjessa selviytymistä
 • Helppo ja edistynyt taso